Martijn Lentink

Virtual Affairs Scrumpoker

Tijdens mijn stageperiode de afgelopen zes maanden heb ik stage mogen lopen bij Virtual Affairs. Virtual Affairs maakt gebruik van SCRUM bij het ontwikkelen van projecten, een enorm succesvol gebleken ontwikkelmethodiek die steeds meer wordt toegepast. SCRUM kent een zogehete product backlog, op de backlog staan items die dienen te worden gerealiseerd voor het voltooiien van het project.
In praktijk is het vaak lastig in te schatten hoeveel tijd een bepaalde item precies kost, om hierbij te helpen kent SCRUM een zogehete SCRUM-poker kaartspel die helpt bij het schatten van backlog items. Ook Virtual Affairs gebruikte dit kaartspel, maar stuitte in de praktijk nog wel eens tegen de grenzen. Met een vestiging in Bulgarije was het nog wel eens lastig om poker te spelen, dit gebeurde dan via Skype en werkte niet ideaal. Mij is toen gevraagd om een online SCRUM-pokerapp te ontwikkelen waarmee collega's op verschillende locaties kunnen inloggen en mee kunnen spelen.

De uiteindelijke website is geschreven in .NET MVC en maakt gebruik van HTML5 Web Sockets voor het communiceren tussen server en client.
Virtual Affairs - Scrumpoker in the cloud

Er zijn geen reacties.